ROKSO Home  |  ROKSO FAQs & Policies  |  About Spamhaus  |  FAQs
ROKSO
The Register of Known Spam Operations
Gigalynx / Omni Cap Distribution

Evidence Menu:

Gigalynx / Omni Cap Distribution Index


Country: Czech Republic
State: Central Bohemia
Dirty IP address broker acquiring IP addresses supposedly for "VPN services" or "wireless networks" then leasing them to spammers. Company seems to be owned or managed by a Sanan Sasha Phutrakul.


Gigalynx / Omni Cap Distribution SBL Listings History
Current SBL Listings
Archived SBL Listings

Gigalynx / Omni Cap Distribution / corporate info


https://daty.cz/f/2061751/omni-cap-distribution-s-r-o

Společnost Omni Cap Distribution s.r.o. vznikla před 7 lety a sídlí na adrese náměstí 14. Října 1307/2, Praha 5, 15000. Statutární orgán společnosti má 2 členy: David Bennett Callender a Sanan Sasha Phutrakul, kteří jednají za společnost: Každý z jednatelů je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně. Pozor! Společnost se do 11.12.2012 jmenovala Bohemia Beads s.r.o. a změnila jednou sídlo.

->

Omni Cap Distribution Company Ltd. was established 7 years ago and is located at 1307/2 Square on October 14, Praha 5, 15000. The Statutory Body has two members: David Bennett Callender and Sanan Sasha Phutrakul who act for the company: Each of the managers are authorized to act on behalf of the company separately . Attention! The company in December 11, 2012 called Bohemia sro Beads and changed once the seat.

Omni Cap Distribution s.r.o.
náměstí 14. Října 1307/2
15000, Praha 5
IČO: 28257634

David Bennett Callender
Sanan Sasha Phutrakul

--------------------------------------------------------------------------------

Gigalynx s.r.o.

Informace

Společnost „Gigalynx s.r.o.“ byla založena před 2 lety v Praze.

Mezi obory podnikání, které evidujeme, patří: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení, Činnosti v oblasti informačních technologií, Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení, Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství, ale zabývá se i dalšími 3 obory. Je aktivní bez omezení činnosti.

Společnost je na samém začátku a zatím nedosáhla žádného obratu nebo jeho hodnotu neznáme a nevíme, kolik zaměstnává zaměstnanců.

V jejím vedení se po dobu fungování vystřídali 3 lidé. Aktuálně firmu vlastní Sanan Sasha Phutrakul (38), Paul Francis Hackett (41), David Bennett Callender (46).

->

information

Company "Gigalynx Ltd." was founded 2 years ago in Prague.

Among the fields of business, which registers include: Agents on behalf of, activities in the field of information technology, Realty Management, Architectural and engineering activities and related technical consultancy, but I also deal with 3 branches. It is active without degrading the performance.

The company is at the very beginning and has not yet reached any turnover or its value is not known, and we do not know how many workers it employs.

In her leadership for functioning replaced by 3 people. Currently the company's own Sanan Sasha Phutrakul (38), Paul Francis Hackett (41), David Bennett Callender (46).

Sanan Sasha Phutrakul
Paul Francis Hackett
David Bennett Callender

--------------------------------------------------------------------------------


The Register of Known Spam Operations (ROKSO) collates information and evidence on entities with a history of spamming or providing spam services, and entities affiliated or otherwise connected with them, for the purpose of assisting ISP Abuse Desks and Law Enforcement Agencies.
The address of this ROKSO record is: https://www.spamhaus.org/rokso/evidence/ROK10926/

The above consists of information in the public domain. The Spamhaus Project makes every effort to avoid errors in information in the ROKSO database, and will correct any errors as soon as it is able to verify the correction, but accepts no responsibility or liability for any errors or omissions, or liability for any loss or damage, consequential or otherwise, incurred in reliance on the material in these pages. The Spamhaus Project makes no warranties or representations as to the accuracy of the Information in ROKSO records. The information in the ROKSO database is for information purposes only and is not intended as legal advice of any kind.

For information on contacting the ROKSO Team regarding any factual errors in this record, see the ROKSO FAQs.
© 1998-2019 The Spamhaus Project Ltd. All rights reserved.
Legal  |  Privacy